PRAWDA, SPRAWIEDLIWOŚĆ, BÓG, HONOR I OJCZYZNA…

Polska Patriotyczna


Rejestracja

 

Dnia 19.02.2010r. partia polityczna została wpisana do rejestru przez Sąd Okręgowy w Warszawie (VII Wydział Cywilny Rejestrowy) pod nazwą Polska Patriotyczna,
pod pozycją Ew P 296.

 

 

Informacje o rejestracji Partii

 

 

Postanowienie o wpisaniu do ewidencji partii politycznych
 

Komentowanie wyłączone.↑ Do góry