PRAWDA, SPRAWIEDLIWOŚĆ, BÓG, HONOR I OJCZYZNA…

Polska Patriotyczna


Założenia Programowe


Założenia programowe oparte na "społecznej gospodarce rynkowej"

 • nasza partia jest oparta na patriotyzmie, analizuje realizacje nigdy nie spełnionych postulatów zrywu solidarnościowego naszego narodu
 • Przeciwstawiamy się wyprzedaży majątku narodowego i traktowania polaków jako mniejszości narodowej we własnym kraju
 • Wnosimy potrzebę zagospodarowania zasobów naturalnych, będąc jako jeden z najbogatszych krajów europejskich w surowce energetyczne i kopaliny po Rosji
 • będziemy szerzyć idee polskiego patriotyzmu i poszanowania tożsamości narodowej
 • będziemy szanować jedność organizacyjną
 • będziemy upowszechniać program gospodarczy i społeczny
 • będziemy brać czynny udział w życiu społecznym i politycznym naszej ojczyzny
 • będziemy zjednywać nowych członków i sympatyków
 • będziemy szanować i wspierać rozwój cywilizacyjny naszej ojczyny Polski
 • będziemy kierować się zasadami społecznej solidarności i tolerancji wobec osób, partii o podobnych poglądach oraz organizacji o zbieżnych celach i zasadach działania
 • będziemy zwalczać wszelkie przejawy niesprawiedliwości i korupcji
 • będziemy szanować chrześcijańskie korzenie polskości i dorobku kulturalnego naszego narodu
 • będziemy przestrzegać Realizmu w polityce zagranicznej, unikać angażowania polski w konflikty międzynarodowe utrzymując jak najlepsze stosunki ze wszystkimi państwami

Komentowanie wyłączone.↑ Do góry