PRAWDA, SPRAWIEDLIWOŚĆ, BÓG, HONOR I OJCZYZNA…

Polska Patriotyczna


Cele Partii

 

Celem Partii Polska Patriotyczna jest kultywowanie tradycji patriotycznych narodu polskiego i troska o prawidłowy rozwój fizyczny i intelektualny młodego pokolenia, które umożliwi kontynuację wartości przekazanych nam jako dziedzictwo narodowe.
W tym celu członkowie partii angażować się będą w działalność organizacji pozarządowych, organów samorządowych i państwowych oraz działalność propagandową, wydawniczą i promocyjną związaną z umocnieniem systemu edukacji młodzieży, wsparciem pedagogów w ich ofiarnej pracy na rzecz młodego pokolenia. Zaangażujemy się też w sprawy ochrony zdrowia społeczeństwa zdając sobie sprawę jak destrukcyjny dla przyszłych pokoleń jest stan zaniedbań, szczególnie w dziedzinie profilaktyki i kształtowania zdrowego stylu życia. Zwrócimy uwagę na potrzebę opieki nad ludźmi starszymi, którzy najpierw odbudowywali Polskę ze zniszczeń wojennych, a później uczestniczyli w wyczerpujących procesach przemian gospodarczych i ustrojowych. Młodzież i ludzie starsi to najbiedniejsze warstwy społeczeństwa polskiego. W imię patriotyzmu potrzebna jest SOLIDARNOŚĆ POKOLEŃ.

Komentowanie wyłączone.↑ Do góry